Co nam zostało z tych lat...
Co nam zostało z tych lat...

 

 

Kontakt ze mną:

 

 

Tel. 502_572_410 

 

#GG    36379418

 

Skype:  sq7bqa

 

Nasza Klasa

 

Fecbook

 

                


 

Adresy moich stron:

 

Strony na RetSat1

 

Strony o energetyce

 

Genealogia Owczarków.

 

Kontakt elektroniczny:

 

e-mail:

 

zdzislaw@owczarkowie.eu

 

sq7bqa@owczarkowie.eu

 

ed023@retsat1.com.pl

 

zdzowczarek@gmail.com

 

 

 

Linki tematyczne.

 

 

 

 

Mapa.

Sympatyczna.

In Radio

Inwestycje towarzyszące budowie elektrowni.

Siedziba UMiG do roku 1985.
Siedziba UMiG od roku 1986 - budynek modernizowany w latach 2000.

 

 

 Nadrabiając 111 - letnie zaniedbania w Połańcu

 

w latach 1972 - 1990 wybudowano :

 

/ tylko najważniejsze inwestycje /

 

Były to tzw. Inwestycje Towarzyszące budowie Elektrowni "Połaniec" w budowie.

 

 Rozpoczęcie prac przygotowawczych budowy elektrowni.

17.11.1972

Rozpoczęcie  budowy osiedla mieszkaniowego w Połańcu.

10,10,1973

Piekarnia Mechaniczna G,S. w Połańcu

30.10.1974

Pawilon handlowy WSS Tarnobrzeg

1,7,1977

Pierwszy komin elektrowni o wys. 250 m.

28,10,1977

Synchronizacja 1 turbozespołu z krajowa siecią energetyczną.

21.11.1979

Przedszkole przy Zb.Szkole Gminnej.

1.8.1980

Modernizacja Ośrodka Zdrowia.

18.12.1980

Szkoła Podstawowa / Gminna /

1.9.1981

Zlewnia Mleka OSM Staszów

10.2.1983

Przedszkole Miejskie nr 3/ Adaptacja/

1.8.1983

Rurociąg ciepłowniczy dla miasta.

7.10.1983

Pawilon Usługowy WPHW

1985

Hotel Robotniczy B-600

1985

Żłobek

1985

5 sklepów w bloku przy ul. Kołłątaja

1985

Przychodnia Zdrowia przy Elektrowni.

1986

CentralaTelefoniczna z Pocztą

1986

Dworzec PKS

1986

Urząd Miasta i Gminy

1987

Urząd Stanu Cywilnego

29.8.1987

Stacja Obsługi Samochodów

1987

 

15  mieszkań w budownictwie spółdzielczym.

1987

Wodociągi w Tursku Małym, Tursku Kolonii, Zrębinie i Brzozowej.

1987

Centrum Kultury i Sztuki

9.9.1988

Most- Kładka na rzece Czarnej.

1988

Zbrojenie terenów pod osiedle "Południe".

1988

Elektryfikacja linii kolejowej Włoszczowa - Połaniec.

30.11.1988

Kościół p.w. Stanisława Kostki w Ruszczy.

1988

Montaż anteny satelitarnej w C.K. i Sztuki.

12.12.1989.

Automatyczne połączenia telefoniczne z sołectwami.

1990

Sklepy różnych branż - 88 szt.

1982 - 1990

Drogi gminne i transportu rolniczego./ moder.+remonty / 38km

1982 - 1990

Domy Wiejskie w Zrębinie, Rybitwach, Okrągłej i Tursku M.

1985 - 1992

 

 W tym okresie przygotowano również cały szereg inwestycji, które zostały

zrealizowane po roku 1992.

 Należy tutaj wymienić :

Oczyszczalnię ścieków, ujęcie wody dla miasta i elektrowni, Kościół p.w. M.B. Wspomożenia Wiernych, Bank Spółdzielczy, modernizacje dróg gminnych, nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne, szkołę w Ruszczy, węzły ciepłownicze na poszczególnych osiedlach i w sołectwach, modernizację ulic i placów, Zespół Szkól.

W roku 1972 Połaniec liczył ok.1260 mieszkańców,  w roku 1990 stałych mieszkańców było  7302.

Z pobieżnego przeglądu powyższej tabeli wynika, że Połaniec rozwijał się równomiernie we wszystkich kierunkach, co dawało mu możliwość pełnienia funkcji miasta i centrum gminy.

Do realizacji  ambitnych zamierzeń "reaktywowania Połańca" na mapie polskich miast,  w latach 1972 - 1988 wybudowano w Połańcu 1407 mieszkań - to najlepiej oddaje skalę ogromnego wysiłku inwestycyjnego. Należy tutaj przypomnieć, że w tym czasie na mieszkanie w Polsce czekało się średnio ok. 10 do 12 lat. W Połańcu ten okres nie przekraczał 2,5 roku.

Zmiany ustrojowe, polityczne i społeczne  jakie rozpoczęły się w naszym kraju w roku 1990 zahamowały "bum inwestycyjny" w Połańcu.

Nie zrealizowano inwestycji, które były niejako tuż, tuż. Myślę tutaj o zakładzie przetwórstwa owocowego - a więc zakład z miejscami pracy dla kobiet, oraz o moście na Wiśle - powiązanym z nitką ciepłowniczą z Mielcem.

Niewątpliwie budowa elektrowni przyczyniła się do renesansu Połańca, zatrzymała dalsze rozdrobnienie gospodarstw rolnych i zapobiegła dalszemu odpływowi młodych ludzi z tych terenów.

Śmiało można więc zgodzić się z tezą pani Katarzyny Łącz , że Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki miała miastotwórczy wpływ na  Połaniec. /artykuł w nr 2 Zeszytów Połanieckich. /

Znając wspaniałych "Ludzi Połańca", ich twardość w dążeniu do celów, głębokie przywiązanie do "Małej Ojczyzny" oraz wykształconą połaniecką młodzież, wierzę głęboko,  że znajdą się godni następcy mgr. Kazimierza Warchałowskiego i innych gorących patriotów, którzy dalej poprowadzą dzieło tworzenia z Połańca miasta, w którym ludziom będzie się żyło lepiej i dostatniej - na miarę XXI wieku.

 P.S.

Obraz budowy miasta byłby niepełny gdybym nie podał nazwisk osób, które moim zdaniem dobrze zasłużyły się w tym czasie Połańcowi :

 

 

mgr inż. Tadeusz Rubaszowski

mgr inż. Jerzy Plewiński

mgr inż. Jacek Dreżewski

mgr inż. Franciszek Wołodżko

mgr inż. Stuchły

mgr inż. Zenon Bobrek

mgr Zbigniew Szaniawski

dr Janusz Gil

płk. Bogusław Jażwiec

ks. Zygmunt Wieczorek

mgr Kazimierz Warchałowski

mgr Mieczysław Tarnowski

ks. Witold Dobrzański

mgr inż. Zbigniew Silarski

inż. Roman Nowak

Bezimienni budujący Połaniec.

 

Kolejność nazwisk jest zupełnie przypadkowa.

 

Wiem z autopsji ile trudu kosztowało wybudowanie tego, co widać na ostatnich zdjęciach, szczególnie, jeśli porówna się je ze zdjęciem pierwszym na tej stronie.

 

 

 Uzupełnienie.

 

 W dniu 10 października 1973 roku Buskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło pierwsze prace na budowie Nowego Połańca. Osiedle zlokalizowano poza dotychczasowym miastem.


Głównym Projektantem osiedla był mgr inż. Tadeusz Derlatka z Miastoprojektu Radom.


Poszukiwani przez elektrownię fachowcy oczekiwali na mieszkania nie dłużej niż 4 do 6 miesięcy. W zdecydowanej większości zapewniano również pracę dla współmałżonków zatrudnianych.Z dniem 1 lipca 1975 roku, w wyniku nowego podziału administracyjnego Polski, 

Gmina Połaniec znalazła się w Województwie  Tarnobrzeskim.


24 września 1976
 roku Buskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę obiektów Zbiorczej Szkoły Gminnej.

 

1 lipca 1977 roku oddano do użytku na nowym osiedlu pierwszy pawilon handlowy.


Następowała pełna integracja środowisk, która trwa zresztą do dnia dzisiejszego.


W latach 60 dwudziestego wieku młodzi ludzie uciekali z województwa kieleckiego do innych rejonów kraju. Od roku 1974 sytuacja odwróciła się. Fachowcy zaczęli ściągać na budowę i do elektrowni. Maksymalne zatrudnienie na budowie i w elektrowni wynosiło w roku 1979 4209 osób.


I tutaj właściwie kończy się to, co można było nazwać pierwszym krokiem budowy elektrowni i odnowy Miasta Połaniec.

 

Dziś już, inni ludzie i w innych warunkach, w każdej sekundzie, minucie i godzinie tworzą to, co za kilkadziesiąt lat też będzie historią.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© companyname
Z.B. Owczarek
Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .