Co nam zostało z tych lat...
Co nam zostało z tych lat...

 

 

Kontakt ze mną:

 

 

Tel. 502_572_410 

 

#GG    36379418

 

Skype:  sq7bqa

 

Nasza Klasa

 

Fecbook

 

                


 

Adresy moich stron:

 

Strony na RetSat1

 

Strony o energetyce

 

Genealogia Owczarków.

 

Kontakt elektroniczny:

 

e-mail:

 

zdzislaw@owczarkowie.eu

 

sq7bqa@owczarkowie.eu

 

ed023@retsat1.com.pl

 

zdzowczarek@gmail.com

 

 

 

Linki tematyczne.

 

 

 

 

Mapa.

Sympatyczna.

In Radio

190 rocznica Uniwersału połanieckiego.

 

Uniwersał połaniecki (właściwie Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych) – akt prawny wydany przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794. w okolicach miasta Połaniec. Formalnie był wydany w imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja.

Był to drugi po Konstytucji i zarazem ostatni akt prawny Rzeczypospolitej, który formalnie przyznawał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym. Uniwersał ten, jak większość aktów prawnych wydanych w czasie insurekcji kościuszkowskiej, nie przetrwał jej upadku i nie miał prawie żadnego wpływu na faktyczną sytuację chłopów. Głównym powodem jego wydania było zalegalizowanie oddziałów kosynierów i umożliwienie chłopom walki zbrojnej w ramach armii powstańczej. Z biegiem lat nabrał on jednak znaczenia symbolicznego.

 

Postanowienia Uniwersału dotyczyły:

·         ograniczenia poddaństwa chłopów,

·         nadania im wolności osobistej,

·         przyznania prawa opuszczenia ziemi, po spełnieniu określonych warunków (spłata długów, zaległych podatków, zawiadomienie wojewódzkiej komisji porządkowej),

·         uznania ograniczonego prawa chłopów do dochodzenia swoich spraw w sądach,

·         zapewnienia nieusuwalności z ziemi, zakazania rugów i potwierdzenia własności podległej,

·         zmniejszenia pańszczyzny od 1/3 do 1/2, z obietnicą dalszych ulg po wygranym powstaniu,

·         zawieszenie wykonania pańszczyzny chłopom powołanym do wojska,

·         polecenia zawierania umów między szlachtą a chłopami,

·         wprowadzenia urzędu dozorcy, który był pierwszym w dziejach Polski urzędnikiem państwowym reprezentującym sprawy chłopskie. Jeden dozorca miał mieć pod swoją opieką okręg liczący ok. 1000 gospodarstw. Miał dbać o przestrzeganie postanowień Uniwersału.

W toku insurekcji zapowiedziano uwłaszczenie chłopów – uczestników powstania z gruntów narodowych i skonfiskowanych zdrajcom.

 

/Za Wikipedią /

Logo rocznicy.

Fragmenty zapisów w Kronice najlepiej ilustruje przygotowania do upamiętnienia 190 rocznicy ogłoszenia Uniwersału połanieckiego.

Prawdziwy przełom w budowie miasta  Połańca nastąpił w roku 1983, tuż po powołaniu zespołu mającego za zadanie przygotować obchody 190 Rocznicy Uniwersału połanieckiego.

Widok na Kopiec w dniu 7.5.1984 r.

 W związku z przypadającą w dniu 7 maja 1984 roku 190 rocznicą

ogłoszenia Uniwersału połanieckiego, na wniosek społeczeństwa

Zarządzeniem Nr 25 Naczelnika Miasta i Gminy w Połańcu

z dnia 7 lipca 1983 roku, 

został powołany Komitet Obchodów190 rocznicy ogłoszenia Uniwersału połanieckiego w składzie 40 osób,

 przewodniczącym którego jest mgr Mieczysław Tarnowski,nauczyciel

 Zbiorczej Szkoły Gminnej w Połańcu,

zaś zastępcą inż. Zdzisław Owczarek – Naczelnik Miasta i Gminy Połaniec.


Spośród Komitetu wyłoniono 4 zespoły problemowe:

- zespół ds. zagospodarowania Kopca Tadeusza Kościuszki – z przewodniczącym Andrzejem Opałko,

-         zespół ds. pomnika T. Kościuszki i zagospodarowania jego otoczenia,-  z przewodniczącym Andrzejem Szulakowskim,

-         - zespół ds. organizacji uroczystości, Sesji i Galerii Kościuszkowskiej – z przewodniczącym mgr. Kazimierzem Warchałowskim

  - zespół ds. porządkowania miasta – z Markiem Skrobaczem, jako przewodniczącym.

 

W dniach 5 i 6 maja 1984 roku odbyły się uroczystości Obchodów 190 rocznicy Ogłoszenia Uniwersału połanieckiego.

Przy tej okazji uporządkowano ulicę Mielecką, miasto pokryło się licznymi dekoracjami, dokonano modernizacji kopca Tadeusza Kościuszki, który podniesiono o 3 m. w górę.

Znacznie żywszego tempa nabrała realizacja inwestycji towarzyszących – szczególnie budowa budynku urzędu, oraz budynku centrum kultury z kinem i biblioteką.

W tych dniach /5 i 6 maja/ odbyło się wiele imprez sportowych, wśród których na szczególną uwagę zasługiwał Bieg Kościuszkowski.

Zorganizowano występy zespołów ludowych z województwa tarnobrzeskiego i ościennych.

Aeroklub Mielecki zorganizował pokazy samolotowe i pokaz skoków spadochronowych.

Szkoły  połanieckie przygotowały widowisko historyczne.

      Otwarto Galerię Kościuszkowską, przygotowano sesję naukową na temat  

      Kościuszki i Uniwersału.

      Wydano medal pamiątkowy oraz atrakcje filatelistyczne.

Okolicznościowy datownik pocztowy.

Poza głównymi uroczystościami na Kopcu Kościuszki, odbyło się również na Osiedlu wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Tadeusza Kościuszki, którego odsłonięcie zaplanowano na dzień 14 października 1984 roku.

Wmurowanie aktu - Janusz Basiak-I Sekretarz KW PZPR.
Drugi od lewej - Wojewoda Tarnobrzeski płk Bogusław Jaźwiec.

 

Rocznica nabrała charakteru ogólnopolskiego - w jej współorganizację włączył się Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu, z wojewodą płk. Bogusławem Jażwiecem,

oraz p. dyrektor Wydziału Kultury I Sztuki - mgr Anna Kochan na czele.

W uroczystościach aktywnie uczestniczył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu – mgr Adam Przybylski

oraz wielu dyrektorów wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.

Wiele pomocy udzielił Szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej – płk Jerzy Ratajczak.

W oczekiwaniu na gości.
5 maja. Uroczystości świeckie.
Szacowano, że w uroczystościach wzięło ponad 30 tyś. osób.
W oczekiwaniu na pokazy lotnicze.

 

W niedzielę, 6 maja 1984 roku z okazji 190 rocznicy Uniwersału Połanieckiego Ks. Biskup Materski – Ordynariusz Diecezji, odprawił na Kopcu Tadeusza Kościuszki w Połańcu Koncelebrowaną Mszę Św., podczas której wygłosił okolicznościową homilie. Mówca nawiązał do wydarzeń listopadowych sprzed 190 lat, do tych, którzy walczyli o niepodległość, sprawiedliwość społeczną i wolność.

Organizatorami uroczystości byli Ks. Zygmunt Wieczorek – proboszcz parafii, oraz wikariusze: Stanisław Barański i Henryk Mochol.

Tradycyjna Banderia czeka na biskupa.
Kopiec po modernizacji. Nowy krzyż.
Przygotowania do występów. Z prawej p. mgr Ewa Wołodźko.

Obszerne fragmenty uroczystości, zarówno świeckich jak i kościelnych, jakie odbyły się 5-6 maja zostały przedstawione w programie telewizyjnym „Niedziela w Połańcu” w dniu 20.05.1984 r.

 

Do osób, które włożyły najwięcej wkładu w zorganizowanie uroczystości należą:

 

 


1)      Mgr Mieczysław Tarnowski z młodzieżą ZSG Połaniec.

2)      Inż. Zdzisław Owczarek – Naczelnik MiG Połaniec

3)      Zdzisław Śledź z instruktorami i młodzieżą ZSE

4)      Stanisław Mieszczak – Główny Dyspozytor PBE i P Energoprzem Połaniec.

5)      Marian Bryk – pracownik PGKiM

6)      Roman Nowak – insp. D/s budownictwa UMiG.

7)       Mgr inż. Jacek Dreżewski – Dyr. Elektrowni z załogą

8)      Grażyna Mróz – Dyrektor MOK z załogą.

9)      Teresa Dąbrowska – nauczyciel ZSZ

10)    Waldemar Piątek – pracownik Elektrowni im. T. Kościuszki

11)     Inż. Grzegorz Habiera z załogą ZBME

I jeszcze kilka zdjęć osób, które aktywnie uczestniczyły w różnego rodzaju przygotowaniach do obchodów 

 

190 rocznicy Uniwersału Połanieckiego.


dr Janusz Gil mgr Ewa Wołodżko Krzysztof Jańczak
inż. Roman Nowak mgr Zbigniew Szaniawski. mgr Kazimierz Warchałowski.
     

 

 

 

Cieszę się, że w tej historii miałem swoje miejsce, że wylałem dużo potu w przygotowanie i realizację tej wspaniałej imprezy.

 Z. B. Owczarek

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© companyname
Z.B. Owczarek
Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .