Co nam zostało z tych lat...
Co nam zostało z tych lat...

 

 

Kontakt ze mną:

 

 

Tel. 502_572_410 

 

#GG    36379418

 

Skype:  sq7bqa

 

Nasza Klasa

 

Fecbook

 

                


 

Adresy moich stron:

 

Strony na RetSat1

 

Strony o energetyce

 

Genealogia Owczarków.

 

Kontakt elektroniczny:

 

e-mail:

 

zdzislaw@owczarkowie.eu

 

sq7bqa@owczarkowie.eu

 

ed023@retsat1.com.pl

 

zdzowczarek@gmail.com

 

 

 

Linki tematyczne.

 

 

 

 

Mapa.

Sympatyczna.

In Radio

Ważne wydarzenia w moim życiu.

 

 

W tym domu urodziłem się 21 sierpnia 1937 roku.

Do dziś mam wyjątkowy sentyment zarówno do ulicy Targowej, jak i tej posesji.

 

 

 

 

 

Lata okupacji spędziłem w Brzezinach k/ Łodzi.

 

 

 

 

W tym budynku rozpocząłem swoją edukację podstawową od lutego 1945 roku do czerwca 1950 roku.

 

 

W sierpniu 1950 roku zakochałem się poraz pierwszy:-)

 

 

 

Zdjęcie ze strony: http://www.topstars.pl/wp-content/uploads/2009/

 

 

Następnym etapem zdobywania wiedzy było

Technikum Mechaniczne Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi.

Uczęszczałem do tej szkoły od września 1950 roku do czerwca 1954 roku.

 

 

Widok budynku szkoły z lat 1950-1954.

 

15 września 1954 roku podjąłem pierwszą pracę zawodową w Zakładach Mechanicznych im. J. Strzelczyka w Łodzi.

 

 

 

 

 

W dniu 1 września 1955 roku rozpocząłem studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

 

 

Ślub kościelny w dniu 7 września 1957 roku w kościele Salezjanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 sierpnia 1958 roku urodził  się nasz syn Sławomir.

 

 

1 września 1963 roku objąłem pierwsze samodzielne stanowisko dyrektora ZSZ ZEŁ-M.

 27 lipca 1966 roku ukończyłem studia wyższe na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł inżyniera mechanika o specjalności budowa maszyn i obróbka skrawaniem

 

 

 

25 grudnia 1972 roku urodziła się nam córka, Aleksandra.

Na zdjęciu z wnukami; Kasią i Wojciechem.

 

 

 

 

1 czerwca 1973 roku rozpocząłem samodzielną  pracę na budowie Elektrowni "Połaniec" w budowie.

 

 

15 lutego 1982 roku zostałem powołany przez Wojewodę Tarnobrzeskiego na stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy Połaniec.

 

 

Doceniono moją 10 - cio letnią pracę na budowach elektrowni Kozienice i Połaniec.

Niestety, nie mogę tego powiedzieć o następnych 10 latach pracy dla miasta i gminy  Połaniec.

No cóź, ustrój się zmienił:-(

Dekoracja ZKZ. Rok 1983.

 

 

 

14. stycznia 1987 r. zaczyna działać nowy budynek UMiG:-)

Zorganizowano choinkę dla dzieci pracowników.

 

 

 

Maj-pażdziernik 1984 - ogólnopolskie obchody 190 rocznicy Uniwersału połanieckiego.

 

 

 

 

 

 

Z okazji 190 rocznicy Uniwersału połanieckiego oddano w Połańcu ponad 15 inwestycji.

 

 

 

W pażdzierniku 1984 roku, po prawie 100 latach działania kilku komitetów budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, spełniły się marzenia połańczan - pomnik został odsłonięty.

Połaniecki pomnik pokazuje Kościuszkę nie jako wojskowego, a jako prawodawcę - twórcę Uniwersału. 

 

W dniu 17 września 1994 roku, po 40 latach, 1 miesiącu i 17 dniach odszedłem na zasłużoną, choć przedwczesną emeryturę.

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 pażdziernika 1994 roku, po zdaniu egzaminu państwowego, odzyskałem Świadectwo Uzdolnienia

radiooperatora w służbie amatorskiej.

Otrzymałem znak krótkofalarski SQ7BQA.

 

 

 

 

Uchwała Nr XVII/121/04

 

Rady Miejskiej w Połańcu.

z dnia 24 marca 2004r

 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

 

Miasta i Gminy Połaniec dla Zdzisława Bolesława Owczarka.

 

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002

Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558

Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z  2003 r

 Nr 80 poz. 717,  Nr 162 poz. 1568,)

 

Rada Miejska w Połańcu  p o s t a n a w i a

 

§ 1


Nadać honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Połaniec


Zdzisławowi Bolesławowi Owczarkowi.

 

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady Miejskiej

 

inż. Edward Bobiński

   

 

 

W dniu 4 lipca 2007 roku minęła 50 rocznica naszego ślubu.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© companyname
Z.B. Owczarek
Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite .